Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

Datum: 24.6.2020

Obvestilo o možnosti plačila oskrbnin preko trajnega naloga 18. v mesecu kot pred uveljavitvijo 60 dnevnega plačilnega roka

Dne 18.6.2020 smo vas obvestili, da skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS 49/20 in 61/20) je za obdobje enega leta določen plačilni rok 60 dni tudi za fizične osebe.

Veliko staršev, ki imate plačilo preko trajnika je izrazilo željo, da bi ostal rok plačila isti kot pred uveljavitvijo 60 dnevnega plačilnega roka, to je 18. v mesecu po izstavitvi računa, v izogib da bi naslednje leto imeli 2 položnice v enem mesecu.
Primer obračuna za mesec junij 2020 bo rok plačila 30.8.2020 (60 dni od opravljene storitve), če želite spremeniti pa 18.7.2020.

Vsi starši, ki imate plačilo preko trajnika in bi želeli poravnati oskrbnino 18. v mesecu, prosim, da to čimprej sporočite na elektronski naslov vrtca vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si .

Lep pozdrav,

Ravnateljica:
Brigita Česnik

 

PREKLIC ZBIRANJA ZAMAŠKOV

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da zaradi objektivnih razlogov do nadaljnjega v vrtcu ne zbiramo zamaškov.

Hvala za razumevanje.

 

Datum: 18.6.2020

Obvestilo o plačilnih rokih

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.l.RS 49/20 in 61/20) je za obdobje enega leta določen plačilni rok 60 dni tudi za fizične osebe.

Rok plačila za račune za mesec maj (izstavitev računa v začetku junija) bodo zapadli v plačilo 4.8.2020, prav tako za vse tiste ki imate trajnik bo plačilo opravljeno 4.8.2020 in ne 18. 6. 2020 kot je bilo do sedaj.

Ob tem vas želimo obvestiti, da bosta po prenehanju ukrepa (ukrep velja eno leto) za vse takratne uporabnike storitev vrtca v enem mesecu zapadli v plačilo obveznosti za dva meseca.

Lep pozdrav,

Ravnateljica, Brigita Česnik

 

Datum: 4. 6. 2020

NOŠENJE MASK V VRTCU

Spoštovani starši,

ob ponovnem prihodu v vrtec ste bili že obveščeni, da je uporaba mask za odrasle osebe ob vstopu v vrtec še vedno potrebna.
Izdana so bila novejša Higienska priporočila s strani NIJZ (objava tudi na naši spletni strani).

Za vrtce in šole so ta priporočila obvezujoča ker so še vedno določena z odlokom in zakonom (informacija s strani NIJZ).
Ko bo preklic tega, bodo obveljala samo še kot priporočila in vas bomo o tem obvestili.

Verjamem, da je za nekatere starše uporaba maske moteča in imamo o tem različna osebna prepričanja, vendar smo vrtec kot javna institucija dolžni upoštevati ta ukrep zaradi varnosti in zdravja otrok, ki so v predšolskem obdobju še posebej občutljivi.

Dolžni smo preprečiti tudi najmanjše tveganje za obolelost posameznega otroka in tudi odraslega.

Ravnateljica, Brigita Česnik

 

HIGIENSKI UKREPI V VRTCU OD 1. 6. 2020 DALJE

Še vedno veljajo poostreni higienski ukrepi, ki smo jih v vrtcu uvedli že v mesecu februarju.

Povezava na obvestilo objavljeno 26. 2. 2020

- Starši v vrtec pripeljete le zdravega otroka.
- Še vedno se odsvetuje vstop v vrtec kronično bolnim otrokom.
- Otroka pripeljite v vrtec dnevno v čistih oblačilih.

- Otrok naj ima s seboj rezervna oblačila.

- Igrač in knjig otroci ne nosijo od doma.

Povezava na dokument NIJZ:

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS - CoV – 2, Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID - 19

BRIGITA ČESNIK, ravnateljica

 

Datum: 28. 5. 2020

Spoštovani starši,
na podlagi danes prejete okrožnico s strani MIZŠ ter priporočila NIJZ, bomo vrtci v ponedeljek, 1. 6. 2020 odprli vrata za vse otroke.

1. PRIHOD V VRTEC
Starši lahko od ponedeljka dalje pripeljete otroka v garderobo, vendar se v garderobah ne zadržujte, prav tako starši upoštevajte 1,5 m razdalje do drugih ljudi in garderobo čim prej zapustite. Ne vstopajte v oddelek. Otroka čim hitreje oddajte vzgojiteljici.
Za starše velja nujno razkuževanje rok pred vstopom v vrtec ter uporaba maske.
Izjave o zdravstvenem stanju otroka ni potrebno prinesti.

2. OPROSTITEV PLAČILA ZA OTROKE, KI OD 18. 5. DO 30. 6. 2020 NE OBISKUJEJO VRTCA
V obravnavi je predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid – 19 v zvezi s plačilom vrtca: oprostitev celotnega plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. ne obiskujejo vrtca ( in ne le za stroške neporabljenih živil ).
Zakon še ni sprejet, sicer pa se predvideva začetek njegove veljavnosti od 1. 6. 2020.

Vsi v vrtcu se veselimo ponovnega srečanja z vsemi.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vam želim vse dobro!
Brigita Česnik

 

Otroci in Kulturni praznik

 
 
 
 

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu otrok v Vrtec Kurirček Logatec za šolsko leto 2020/2021.

Izpolnjeno vlogo za vpis pošljite v vrtec najkasneje do 31. 3. 2020.

Obrazec za vpis otrok je na voljo na spletni strani vrtca
ali na upravi vrtca.

V primeru, da bo prijav več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala
Komisija za sprejem.

 

SPREMEMBA CENE VRTCA

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec.

 

OBVESTILA