Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
 

OBVESTILO V ZVEZI IZPOLNJEVANJA PCT POGOJ

Datum: 24. 8. 2021

Spoštovani starši.

Vrtci smo dne 23. 8. 2021 prejeli okrožnico pristojnega ministrstva o dopolnitvi odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji seji dne, 20. 8. 2021. Na dopisni seji dne, 23. 8. 2021 pa je sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas.
V okrožnici je med drugim navedeno, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja.
Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.
Za vse druge prihode staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.
Hvala za razumevanje, sodelovanje in upoštevanje vseh ukrepov.

Naj bo pričetek novega šolskega leta v vrtcu prijeten in igriv ter karseda brezskrben!

Brigita Česnik, ravnateljica

 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA IN UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Datum: 30. 6. 2021

Spoštovani starši.
Za otroke, ki odhajajo v šolo je potrebno oddati izpisnico, ki je dostopna na spletni strani vrtca.
Oddati jo morate 15 dni pred nameravanim dnem izpisa tudi, če je zadnji dan prisotnosti otroka 31. 8. 2021. Otrok je iz vrtca izpisan s prvim dnem naslednjega meseca ali z dnem v naslednjem mesecu, ki ga starši navedejo v obrazcu za izpis.
V osmih dneh od izpisa mora upravičenec do znižanega plačila vrtca pristojnemu Centru za socialno delo sporočiti spremembo z Obrazcem za sporočanje sprememb, kateremu je potrebno priložiti tudi fotokopijo izpisnice.
Starši morajo na CSD javiti izpis otroka iz vrtca v primeru, ko je v vrtec vpisanih več otrok iste družine in po izpisu enega ali več otrok, eden ali več otrok ostane v nadaljevanju še vedno vpisanih v vrtec – CSD mora ponovno odločati o pravici do znižanega plačila vrtca, ker se na novo določi pravico-plačilo za otroka/e, ki ostanejo v vrtcu.
Brigita Česnik, ravnateljica
 

Datum: 16. 6. 2021

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bo od 21. 6. 2021 dalje v vseh enotah vrtca poslovni čas tak kot pred epidemijo. Oddelki se bodo združevali v jutranjem in popoldanskem času.

Starše prosimo, da pridete po otroke v vrtec, če je le mogoče takoj, ko lahko zaradi same organizacije dela v poletnem času.

Še vedno bomo morali v vrtcu upoštevati vse higienske ukrepe kot do sedaj.

Tudi med poletnim časom vas bomo obveščali o morebitnih dogovorih in spremembah, prejetih s strani pristojnih institucij.

Želim vam lepe, igrive in doživetij polne poletne dni.
Brigita Česnik, ravnateljica

 

Datum: 14. 5. 2021

POLETNE REZERVACIJE in IZPIS OTROK IZ VRTCA

Spoštovani starši.

Spoštovani starši, radi bi vas spomnili, da imate starši v našem vrtcu možnost uveljavljanja POLETNIH REZERVACIJ za svojega otroka in sicer od 1. junija do vključno 30. septembra.

Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.

Rezervacijo je potrebno napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti na posebnem obrazcu, ki ga dobite na spletni strani vrtca (www.vrtec@logatec.si) v zavihku za starše – obrazci in vloge.

Pri uveljavljanju rezervacije boste plačali 70% prispevka iz plačilnega razreda, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna

Rezervacije ne morete uveljavljati tisti starši, ki imate stalno prebivališče v drugi občini, pa vam vaša občina te ugodnosti ne prizna. Če občina, v kateri imate stalno prebivališče poravnava razliko v ceni in ima sprejet ustrezen sklep o rezervacijah, bomo rezervacijo v skladu z njihovimi pogoji lahko upoštevali tudi pri nas. Tisti, ki prihajate iz drugih občin, se o tem pozanimajte v svoji občini.

Prav tako je potrebno upoštevati 15 dnevni odpovedni rok za IZPIS OTROKA IZ VRTCA. V kolikor otroka izpisujete prvi dan v mesecu, bodite pozorni na datum izpisa, ki mora biti zadnji dan v mesecu (primer – izpis od 1. 7. – datum na izpisnici mora biti od 30. 6. ).

V primeru, da imate v vrtec vključena 2 otroka in starejšega izpisujete iz vrtca, za mlajšega pa želite uveljaviti poletno rezervacijo, mora biti starejši otrok izpisan iz vrtca tako, kot je navedeno v spodnjem primeru:

-starejši otrok je zadnji dan v vrtcu 30. 6., paziti morate na to, da je na izpisnici datum 30. 6., v tem primeru za mlajšega otroka lahko uveljavljate poletno rezervacijo s 1. 7.

-starejši otrok je zadnji dan v vrtcu 31. 7., paziti morate na to, da je na izpisnici datum 31. 7., v tem primeru za mlajšega otroka lahko uveljavljate poletno rezervacijo s 1. 8.

-v primeru, da otroka izpisujete sredi meseca, lahko poletno rezervacijo uveljavljate s 1. dnem naslednjega meseca

Prosimo vas, da pošljete izpolnjeno Vlogo za poletno rezervacijo in Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca:

- Po navadni pošti na naslov: Vrtec Kurirček Logatec. Notranjska cesta 7A, 1370 Logatec
- Skeniranega na elektronski naslov: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si
Zaradi poostrenih higienskih ukrepov obrazcev ne prinašajte osebno na upravo vrtca.

Vloga za poletno rezervacijo

Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca
Brigita Česnik, ravnateljica

 

Datum: 15. 2. 2021

Spoštovani starši.
V primeru, če je otrok odsoten zaradi karantene ( visoko rizični stik s pozitivno osebo v domačem okolju ), so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP).
V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2 (odrediti karanteno), so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).
Prosimo vas, da nam izdano odločbo o odrejeni karanteni otroka, dostavite pravočasno, zaradi obračuna oskrbnine na e mail: danica.modic@vrtec-logatec.si.
Lep pozdrav.
Brigita Česnik, ravnateljica
 
 
 

 

 

OBVESTILA