Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
 

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

 

 Organizatorji Šole za življenje

Spoštovani starši, dedki, babice, skrbniki, skrbnice in strokovni delavci!

V šolskem letu 2018/2019 smo v občini Logatec začeli izvajati program Šola za življenje, ki je preko različnih predavanj ponujal zanimive vsebine s področja vzgoje, otrokovega razvoja in zdravega načina življenja.

Zdravstvena situacija v povezavi s koronavirusom nas je v preteklem šolskem letu sicer zaustavila, vendar smo na pobudo zadovoljnih udeležencev in ob podpori Občine Logatec iskali možnosti za nadaljevanje programa v okviru trenutnih pogojev. Tako smo se odločili, da vam ponudimo predavanja v okviru Šole za starše, ki jo organizira Pozitivna psihologija za boljše življenje.

Vsak mesec vam bomo iz sklopa njihovih posnetih predavanj posredovali eno in vas povabili, da si ga ogledate, ko vam bo dopuščal čas. Verjamemo, da so predavanja zanimiva in aktualna, veseli pa bomo tudi vaših mnenj in odzivov.

V upanju, da se boste našemu vabilu odzvali, vas vljudno vabimo k ogledu in lepo pozdravljamo.

Organizatorji Šole za življenje

 

 

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

   Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu otrok v Vrtec Kurirček Logatec za šolsko leto 2022/2023.

Izpolnjeno vlogo za vpis pošljite v vrtec najkasneje do 31. 3. 2022.

Obrazec za vpis otrok je na voljo na spletni strani vrtca.

V primeru, da bo prijav več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Vrtec Kurirček Logatec

 
 
 

Voščilo za otroke

 

OBVESTILO V ZVEZI IZPOLNJEVANJA PCT POGOJ

Datum: 24. 8. 2021

Spoštovani starši.

Vrtci smo dne 23. 8. 2021 prejeli okrožnico pristojnega ministrstva o dopolnitvi odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji seji dne, 20. 8. 2021. Na dopisni seji dne, 23. 8. 2021 pa je sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas.
V okrožnici je med drugim navedeno, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja.
Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.
Za vse druge prihode staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.
Hvala za razumevanje, sodelovanje in upoštevanje vseh ukrepov.

Naj bo pričetek novega šolskega leta v vrtcu prijeten in igriv ter karseda brezskrben!

Brigita Česnik, ravnateljica

 

Opomnik – OBRAČUN ZA ODSOTNOST OTROKA ZARADI ODREJENE KARANTENE

Spoštovani starši.
Ponovno vas obveščam, da v primeru, če je otrok odsoten zaradi karantene (visoko rizični stik s pozitivno osebo v domačem okolju ali odrejena karantena v vrtcu), so starši plačila za vrtec oproščeni.

Prosimo vas, da nam izdano izjavo o odrejeni karanteni (NIJZ) ali odločbo o odrejeni karanteni (MZ) za otroka dostavite pravočasno zaradi obračuna oskrbnine na: danica.modic@vrtec-logatec.si.

IZJAVO O KARANTENI LAHKO PRIDOBITE NA NASLEDNJI POVEZAVI:

Tesni stik otrok v vrtcu ali šoli z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 | www.nijz.si

V kolikor v vrtec ne prejmemo odločbe, se oprostitev plačila za vrtec ne more upoštevati.

Brigita Česnik, ravnateljica

 
 
 
 

 

OBVESTILA