Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

Arhiv za november, 2019

 
  • Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Kurirček Logatec

    V našem vrtcu je Tradicionalni slovenski zajtrk vsako leto velik praznik . Na ta dan  smo se zjutraj najprej posladkali z medom logaških čebelarjev,  domačim maslom in kruhom kmetije Fečur […]

     
  •  
 
 
 
 

Datum: 28. 5. 2020

Spoštovani starši,
na podlagi danes prejete okrožnico s strani MIZŠ ter priporočila NIJZ, bomo vrtci v ponedeljek, 1. 6. 2020 odprli vrata za vse otroke.

1. PRIHOD V VRTEC
Starši lahko od ponedeljka dalje pripeljete otroka v garderobo, vendar se v garderobah ne zadržujte, prav tako starši upoštevajte 1,5 m razdalje do drugih ljudi in garderobo čim prej zapustite. Ne vstopajte v oddelek. Otroka čim hitreje oddajte vzgojiteljici.
Za starše velja nujno razkuževanje rok pred vstopom v vrtec ter uporaba maske.
Izjave o zdravstvenem stanju otroka ni potrebno prinesti.

2. OPROSTITEV PLAČILA ZA OTROKE, KI OD 18. 5. DO 30. 6. 2020 NE OBISKUJEJO VRTCA
V obravnavi je predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid – 19 v zvezi s plačilom vrtca: oprostitev celotnega plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. ne obiskujejo vrtca ( in ne le za stroške neporabljenih živil ).
Zakon še ni sprejet, sicer pa se predvideva začetek njegove veljavnosti od 1. 6. 2020.

Vsi v vrtcu se veselimo ponovnega srečanja z vsemi.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vam želim vse dobro!
Brigita Česnik

 

HIGIENSKI UKREPI V VRTCU OD 1. 6. 2020 DALJE

Še vedno veljajo poostreni higienski ukrepi, ki smo jih v vrtcu uvedli že v mesecu februarju.

Povezava na obvestilo objavljeno 26. 2. 2020

- Starši v vrtec pripeljete le zdravega otroka.
- Še vedno se odsvetuje vstop v vrtec kronično bolnim otrokom.
- Otroka pripeljite v vrtec dnevno v čistih oblačilih.

- Otrok naj ima s seboj rezervna oblačila.

- Igrač in knjig otroci ne nosijo od doma.

Povezava na dokument NIJZ:

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS - CoV – 2, Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID - 19

BRIGITA ČESNIK, ravnateljica

 

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu otrok v Vrtec Kurirček Logatec za šolsko leto 2020/2021.

Izpolnjeno vlogo za vpis pošljite v vrtec najkasneje do 31. 3. 2020.

Obrazec za vpis otrok je na voljo na spletni strani vrtca
ali na upravi vrtca.

V primeru, da bo prijav več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala
Komisija za sprejem.

 

SPREMEMBA CENE VRTCA

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec.

 

OBVESTILA